/ 4 نظر / 18 بازدید
کاملیا

یه کاری کنین!شما اگه نمی خواهین دستی سر و روی اینجا بکشین و نجاتش بدین!بدین ما این کارو براتون بکنیم.

((: (;

مریم

انقدر بدم میاد اه اه اینا چیه نوشتی مسخره!؟(آخیش دلم خنک شد!!![شرمنده])

رها

و سفر... راه... جاده... شب... سکوت... تنهایی... و موسیقی موزون خیالات فردا...[گل][گل]