پای تخته ی کلاس

هی فلانی ...

زندگی شاید "همین" باشد .

.

.

.

.

م.ش

/ 5 نظر / 12 بازدید
م.ش

بیشتر از این ؟ زندگی چیز ساده ایه واقعاَ ... خیلی این رو به تجربه می گم . و این هم می دونم که این "ما" هستیم که سختش می کنیم م.ش

[نیشخند]

رها

همین یعنی چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

میلاد

ممنون که لینکم کردی منم شما رو لینک کردم زندگی همین است و همین