/ 1 نظر / 11 بازدید
خودم

دیروز .. یه سوال بی جوابه دیروز ..... یه توهم یه خوابه دیروز تو قولتو شکستی .. رو به روی اشتباه اون .. چشمهاتو بستی ... باور کن زندگی "همین امروزه" لحظه ای که تکرار نمی شه فرصتی که هیچ وقت نداشتی شاید تنها شانس تو "همین امروزه" دیروز یه صدای بی احساسه اقرار به خیانت بدون حراسه امروزتم می گذره به سادگی امروز ، فردای دیروزه تو همون آدم همیشگی گذشته تو را تا کجا می بره توی ذهن تو بگو چی می گذره باور کن زندگی همین امروزه لحظه ای که تکرار نمی شه فرصتی که هیچ وقت نداشتی شاید تنها شانس تو همین امروزه اگر ثانیه هات می سوزن تو آتیش گذشته ، تو خودت مقصری بار سنگین گذشته رو تا کجا با خودت می بری ؟ آلبوم جدید سیروان خسروی (م.ش)