درخواست

خدایا ؟ اونجایی ؟

جدیداً زیاد خواب می بینم ..
خوابهای که دوست ندارم ؛
خوابهایی که "دل" درد می آورند ..
.
.
نمی گویم کاری کن که دیگر اصلاً "نخوابم"
نمی گویم کاری کن که دیگر "خواب نبینم"
ولی ...
..
کنترل که دست توست - بی زحمت -
این "کانال" رو عوض کن
.
.
.
آمین

م.ش
/ 4 نظر / 9 بازدید
میلاد

بزن کانال سه فوتبال ببین [نیشخند]

میلاد

سلام پسر کجایی بابا؟ مدتهاست چیزی نمی نویسی؟!

م.ش

سر می زنم